fbpx
Regionální kancelář: Petrohradská 893/34, 101 00 Praha - Vršovice
+420 257 171 717
kobzaj@psp.cz

Komplot EU

Komplot EU

Náhoda nebo komplikovaný komplot?

Dejme si do souvislostí události posledních let, zejména témata migrace, islamizace a odzbrojení národních států. Je to jeden obrovský komplot proti České republice a ostatním (zatím ještě) evropským a národním státům?

Podívejme se na to, co se kolem nás děje a to, co se na nás valí z Evropské komise a dalších orgánů eurosocialismu, v souvislostech:

Protože pokud je cílem rozvrácení Evropy a její převedení do bezprávné provincie plné chudých lidí, otrocky pracujících v montovnách a držených v kázni krutostmi islámu a státní moci, začnou věci dávat smysl.

Jak takového stavu dosáhnout?

 1. Vytrvalým odsáváním kapitálu dosáhnout zadlužení, zabránit získání hospodářské prosperity a zbavení ekonomické samostatnosti národa
 2. Vnucením statisíců nepřizpůsobitelných imigrantů rozvrátit vnitřní bezpečnost násilím na ulicích, kdy migranti stojí nad zákonem a naopak veškerá státní moc je namířena proti vlastním občanům (už to tady jednou bylo za nacistické okupace) kteří by se snad chtěli brániot
 3. Ppropagací sexuálních zvrhlostí a drog, rozvracející tradiční vztahy mezi lidmi a bezbřehou propagací individuality a emancipace dosáhnout toho, že na konec každý člověk bude proti státní zvůli stát sám, bez zázemí rodiny
 4. Úmornou a mizerně placenou prací (jiná pro obyčejné lidi nebude) za mzdy, umožňující jen o málo více než holé přežití, zabránit občanům, aby ve víru starostí o rodinu se neptali, kam mizí přidaná hodnota z této země.
 5. Odzbrojením občanů jim vzít poslední možnost efektivní obrany před násilím invazních imigrantů
 6. Zavedením islámu jako státního zřízení zavést přísný fašistický islamosocialismus, ovládající masy jak ideologicky tak i hospodářsky přerozdělováním (kdo zlobí, nedostane nic a bude hladovět)
 7. Zavedením přísné cenzury medií i sociálních sítí je podmínkou úspěchu.

A teď se podívejme, co se na nás valí z EU:

 1. Direktiva Dublin IV má zabránit národním státům, jakkoliv se bránit vnucené invazi statisíců nelegálních a nepřizpůsobitelných imigrantů, kteří do Evropy přicházejí ne pracovat ale vládnout podle Umarových zákonů
 2. Harmonizace soc. pilíře EU (Sobotka podepsal tuším v listopadu 2017 má zajistit, že národní státy nejenom musí tyto imigranty a jejich rodiny (podle zákona o slučování rodin) přijmout, ale ještě jim musí platit velkorysé německé dávky o jakých se jejich vlastním občanům nebo důchodcům může jenom zdát.
 3. V OSN chystá komise pro lidská práva rezoluci o tom, že migrace je základní lidské právo a migrant si může vybrat, kam se chce přestěhovat. Národní státy jej pak MUSÍ přijmout. Uplatnění tohoto práva ve státech EU bude kontrolovat a vnucovat EU.
 4. Aby se občané národních států nemohli bránit násilí ze strany imigrantů, je nezbytné je odzbrojit a tak přichází další direktiva EU nejenom omezující právo řádných občanů na zbraň a obranu, ale i o povinné registraci všeho, čím lze anebo co aspoň vypadá jako něco co může střílet. To považuji pouze za první krok k tomu, aby až bude vše řádně registrované, bylo možné přijít k dalším krokům a postupně zakázat a odebrat ten či onen typ zbraní.
 5. Nejrůznější neziskovky, placené bůhví kým a odkud ze zahraničí v mezičase buší do společnosti propagandu o nevinnosti islámu a nutnosti ochrany stále dalších „menšin“ (např.pedofilů)
 6. Veřejnoprávní masmédia v mezičase chrlí záplavu propagandy proti všem, kteří ještě mají odvahu se ozvat, o fašistech, nacistech, xenofobech, islamofobech, radikálech, ultrapravici atd., bez jediného argumentu, kterým by svoje invektivy dokázala nebo doložila.
 7. Islámský terorismus je označován jako „součást života, na kterou si musíme zvyknout“. Zřejmě podle Overtonova okna v další fázi bude: ubytuj u sebe svého teroristu a v je podle všeho zbožným přáním samozvaných mudrců, aby celý národ zachvátil stockholmský syndrom a začal milovat svoje vrahy a ty, jež je sem posílají (EU)
 8. Cenzura sociálních sítí, mazání „nenávistných“příspěvků a pokutování provozovatelů, kteří to neudělají je už v Německu v plném proudu. U nás ji podporuje např ODS.

Nemohu se tedy ubránit dojmu, že všechny tyto věci spolu souvisí a vytváří jednu ďábelskou pavučinu, která má zadusit národní soudržnost, tradiční kulturu a rodinné vazby a na konci (Stále více Evropy) bude ožebračený bezprávní český národ, jehož krví vykoupený vlastní stát již dávno vzal za své pod tlakem medií, neziskovek a EU.

Tags: ,