fbpx
Regionální kancelář: Petrohradská 893/34, 101 00 Praha - Vršovice
+420 257 171 717
kobzaj@psp.cz

Nenápadně okrajovaná kolečka salámu našich svobod pomalu mizí v nenasytném chřtánu EU.

Nenápadně okrajovaná kolečka salámu našich svobod pomalu mizí v nenasytném chřtánu EU.

Pochybností o konspiračních teoriích mne zbavilo setkání s bustou Kalergiho ve foyeru Rady Evropy ve Strasburgu. Začal jsem se proto vážněji zamýšlet nad otázkou migrace, jak je cíleně připravovaná, řízená, podporovaná a motivovaná zejména orgány EU, ale i OSN.

Rozšíření Dublinské smlouvy, označované pracovně jako Dublin IV, je dalším zářezem do naší národní svobody a nezávislosti rozhodovat o tom, koho v ČR necháme žít a koho ne. Dublin říká jasně, že účelem této smlouvy je přerozdělení migrantů, kteří již jsou v Evropě, do zemí, které dosud přijaly jejich nejmenší počet. Výslovně se tam píše o zemích stř.Evropy. Jde o to, vnutit nám nelegální migranty, kteří již jsou v Evropě, které si Němci pozvali a se kterými si nyní nevědí rady. V případě odmítnutí je uplatněna pokuta ve výši 250 tis.Eur za jednoho migranta. Takže když jich odmítneme 30.000, měla by pokuta dosáhnout 7,5 mld eur (cca 200 mld kč). Což by jednoznačně složilo celkový státní rozpočet. Hlasování o tomto nařízení EU by je měla schvalovat Rada ministrů, která hlasuje prostou většinou (prostě nás Němci s Francouzi – jako obvykle- přehlasují a bude to). Tato rada má zasednout koncem června v Sofii. Hezká vyhlídka…..

Marakešská politická deklarace, podepsaná ministrem vnitra v demisi 2.5.2018 v Marakeši vyjadřuje naši ochotu usnadnit migraci ze zemí severní, střední a západní Afriky usnadněním a urychlením vízových procesů (rozumím tomu tak, že z nelegální migrace tím udělají „legální“). Prostě umožní přesun dalších tisíců migrantů do Evropy.

Globální pakt o migraci OSN:Organizování migrace by mělo přejít na Úřad komisaře pro uprchlíky (UNHCR) a na nevládní organizace. Tento pakt vychází z teorie, že migrace je základní lidské právo a cílové země jsou proto povinny přijmout migranty. Za země EU by tento pakt podepisovala delegace EU. Proč ona? Protože jednotlivé státy by se mohly vzbouřit a nepodepsat, nebo dokonce nechtít plnit. V EU je to ale jinak. Přistoupení se může odhlasovat (jako např.akt celní unie) většinově a jsme tamtéž, kde s Dublinem IV.

Istambulská smlouva: ČR ji podepsala 2.5.16. Útočí pod záminkou boje proti násilí na ženách, genderové diskriminaci a stereotypům na samou podstatu společnosti, na rodinu. Vznik všemocného „kontrolního“ orgánu (GREVIO) a vějíře neziskovek, které mu budou sloužit, ukazuje na vznik dalšího státu ve státě. Z této smlouvy se ještě můžeme dostat, když ji neschválí parlament, senát nebo prezident.

Takže zatímco nám Dublin IV chce vnutit nelegální migranty, kteří již jsou v Evropě, Marakeš chce umožnit dalším, aby se snadno do Evropy dostali zvenčí. Toto celé zastřeší OSN svým paktem a GREVIO zajistí poslušnost buřičů tím, že jim začne rozvrtávat rodiny.

No, nemají to v té EU dokonale vymyšlené? Dublin IV zajistí volný pohyb migrantů zevnitř EU, Marakéš a Globální pakt OSN zajistí přísun dalších zvenčí, GREVIO zajistí poslušnost.

Jenže…

Záleží tady v EU vůbec někomu na Evropanech? Na tom co ti, kteří Evropu vybudovali, chtějí? Na tom, že chtějí přežít i se svými dětmi? Nebo je to opravdu jen důmyslný systém vytvoření Kalergiho armády nahnědlých hloupých otroků vzniklých z násilí imigrantů a oblbující propagandy neomarxistů (nebo mám snad napsat kalergistů ?). Toto vše, co se děje s námi, celý ten vražedný plán, je umožněn díky našemu členství v EU a především zvrácené smlouvě s ďáblem, které se bůh ví proč říká Lisabonská smlouva.

Konec konců, sám Kalergi k tomu napsal ve svém díle Praktický idealismus:

„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena euroasijsko-negroidní rasou. Je třeba zrušit právo na sebeurčení národů a postupně eliminovat národy za použití jinorodé masové migrace.“

Je to všechno jenom náhoda?

Vy bezohlední syčáci, lidé bez dětí a bez nějaké budoucnosti, vy z Evropské komise:

MY JSME JEŠTĚ TADY A NEHODLÁME TO MĚNIT!

Tags: ,