fbpx
Regionální kancelář: Petrohradská 893/34, 101 00 Praha - Vršovice
+420 257 171 717
kobzaj@psp.cz

Něco do nového roku

Něco do nového roku

Domlaskáno!

Vážená kavárno! Smiřte se s tím, že doba, kdy jste byli jedinými samozvaně oprávněnými hlasateli té jediné a pravé pravdy a lásky, je prostě už pryč. Je to prostě tak! Nic jiného s tím totiž neuděláte!

Holým faktem je, že lidi vám už po té spoustě lží prostě nevěří. Navíc doba nekonečných žranic a privatizačního mlaskání je už stejně pryč. Je prostě už sežráno i s kostmi, i když se s tímto faktem řada těch dříve bezostyšně mlaskajících nechce vyrovnat.

Doba provázání „podnikatelů“ a politiků také už minula, Kubiceho zpráva byla odhalena jako lživá a tendenční. Evropou nyní duje čerstvý vítr, přináší vlastenectví, po 28 letech potlačovaného národního sebeuvědomění, přináší nový pocit zodpovědnosti za svět, ve kterém zanecháme svoje děti.

Tento vítr důkladně provětrává zatuchlé klientelistické vazby a do parlamentů napříč Evropou přináší čerstvé lidi i myšlenky. Začněme tedy také konečně přemýšlet o tom, že je nejvyšší čas začít něco dělat pro tuto zemi, pro budoucnost našich dětí. První věcí je konečně prohlédnout a nenechat se zpitomět řečmi a tlakem těch, kteří žádné děti (a tím ani budoucnost, o kterou by se měli starat), nemají. Přestat věřit prázdným byť květnatým řečem o multikulturní vzkvétající Evropě (to by stejně bylo jako zvadlé hřbitovní kvítí). Použít selský rozum a respektovat zodpovědnost každého z nás za budoucnost.

Jako další by měla na řešení logicky přijít otázka, jak znovu nabýt schopnosti uhájit a vybudovat naši zemi, abychom byli potravinově soběstační, a zase jsme vyráběli stroje, o které je ve světě zájem.

Jde to, když se chce! Už to totiž naši předkové několikrát v minulosti dokázali. Dokážeme to také, je to jejich odkaz. Nebo jsme již tak prohnilí, že to nedokážeme?

Tags: